donderdag 1 januari 2015

Europese VAT-regels leiden tot minimale prijsverhoging

Beste lezers en Tintelaars,

Op 1 januari is de Europese regelgeving met betrekking tot de VAT (Value Added Tax) of BTW veranderd. Eerder werd van ieder e-book dat wij verkochten, 3% VAT ingehouden op onze opbrengst. Door de nieuwe regelgeving - die beslist dat nu de tarieven van het land waar een e-book wordt verkocht, worden gevolgd - is dit percentage enorm gegroeid.
In Nederland is bijvoorbeeld het hoge BTW-tarief van toepassing op e-books. Dat betekent dat er vanaf 1 januari geen 3% maar 21% VAT wordt ingehouden.

Wij willen de prijzen van onze Tintelingen zo laag mogelijk houden. Dat past bij onze visie op (het lezen en kopen van) e-books en binnen onze toekomstvisie voor Tinteling Romance, dat zich vooralsnog wil richten op e-books. Tintelingen zijn fijne verhalen voor tussendoor, iets dat ook merkbaar moet zijn in de prijs.

Helaas zijn wij, door de gewijzigde regelgeving, genoodzaakt onze prijzen voor de Tintelingen te verhogen. Niet omdat we dat willen, integendeel, maar omdat we ook kosten maken. Zo maken wij voor iedere Tinteling een uniek omslag, dat past binnen de serie. Beeldmateriaal moet hiervoor worden aangekocht en een vormgever is er tijd aan kwijt. Daarnaast betalen wij onze auteurs een royalty. Onze royalty ligt iets hoger dan de standaardvergoeding die auteurs via het standaard auteurscontract krijgen. Daarnaast zijn er nog tal van andere kosten, ook kosten die wij maken voor de Tinteling Bundels, waarvan wel papieren uitgaven worden gemaakt. Onlangs maakte het televisieprogramma de Keuringsdienst van Waarden nog een mooi programma over wat een boek nu eigenlijk kost.

De prijsverhoging die wij doorvoeren, hebben we minimaal proberen te houden. Onze Tintelingen zijn nog altijd zeer scherp geprijsd. Een los verhaal kost vanaf 1 januari 2015 1,25 euro. En natuurlijk blijft het eerste verhaal van een nieuwe auteur helemaal gratis! Zo kun je kijken of het wat voor je is.

We gaan ervan uit dat onze lezers begrip hebben voor deze noodzakelijke prijsverhoging. Want zeg nu zelf, de Tintelingen zijn toch veel te leuk (en sexy) om niet te lezen.

Abonnement

Houd trouwens onze site en nieuwsbrief in de gaten. Binnenkort komt er de mogelijkheid om je te abonneren op de uitgaven van Tinteling Romance. Natuurlijk zit hier een prijsvoordeel aan verbonden. Hoe en wat de voordelen en een abonnement gaan inhouden, wordt momenteel uitgezocht.

Team Tinteling
Geen opmerkingen:

Een reactie posten